Van kloosterhoeve naar ijshoeve

Familie Schapendonk

Al sinds de Middeleeuwen staat er op onze locatie een boerderij: een kloosterhoeve. De hoeve is rond 1500 geschonken aan het Convent van Uijlenborch (Mariënburg) in ’s Hertogenbosch. Na het beëindigen van de Tachtigjarige Oorlog kwam in 1648 de boerderij in handen van de Republiek der Verenigde Nederlanden, die in 1717 de hoeve verkocht aan particulieren. In 1753 kocht Hendrik Bertens de boerderij. Zijn zoon verkocht de boerderij aan zijn zwager: Jan Schapendonk. De boerderij ging van vader op zoon.
De huidige bewoner, een nazaat van deze familie: weer een Jan Schapendonk is zich gaan specialiseren in melkvee. Hij heeft een roodbonte veestapel (kruislingen van Montbéliarde, MRIJ en Red Holstein). De meeste koeien leveren A2A2 melk. Sinds 2012 melkt de melkrobot ongeveer dagelijks 50 koeien. Er is ook ongeveer 50 stuks jongvee en droogstaande koeien.
Vanaf augustus 2020 levert zijn veestapel gecertificeerd biologische melk. In dat zelfde jaar is Jan gestart met het vervaardigen van het overheerlijke biologische ijs. Zijn vrouw verkoopt het ijs en serveert er naar wens koffie, thee of iets fris bij op het landelijke terras.